wydział architektury w szczecinie – egzamin, jak się dostać?

Architektura jest wyjątkowym kierunkiem studiów. Łączy w sobie umiejętności techniczne i widzę z takich przedmiotów jak matematyka i fizyka, ale wymaga znajomości historii sztuki i wrażliwości na proporcje i estetykę. To powoduje, że przystępując do rekrutacji na studia architektoniczne, należy liczyć się nie tylko z koniecznością wyboru odpowiednich przedmiotów na maturze, ale również z przystąpieniem do egzaminu z rysunku. Tak też jest w przypadku egzaminu wstępnego z rysunku na Wydział Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie.

Trzeba pamiętać, że każda uczelnia może w dowolny sposób zorganizować proces rekrutacji, w tym także to jak wygląda egzamin z rysunku. Dlatego egzaminy z rysunku na wszystkich uczelniach różnią się od siebie i z tego powodu przed decyzją o wyborze danej uczelni warto zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji i egzaminu.

Wymagania maturalne na Wydział Architektury w Szczecinie

Na Wydziale Architektury w Szczecinie prowadzone są dwa kierunki studiów :

 • Architektura
 • Projektowanie Architektury Wnętrz i otocznia.

Na oba kierunki brane są pod uwagę przedmioty :

 • Matematyka
 • Dowolny przedmiot dodatkowy
 • Język Polski
 • Język Obcy

Wzór na Liczbę punktów wygląda następująco 0,45*Matematyka*W + 0,1*Przedmiot dodatkowy*W +0,1*Język Polski*W + 0,25*Język Obcy*X

W to wspołczynnik poziomu : dla poziomu podstawowego wynosi 1, a dla rozszerzonego 1,5

X to współczynnik poziomu dla języka obcego : dla poziomu podstawowego wynosi 1, dla rozszerzonego 1,5 , a dla klasy dwujęzycznej 1,7

Do zdobycia jest maksymalnie 140 punktów z egzaminu maturalnego.

Egzamin z rysunku na wydziale architektury w szczecinie

Egzamin z rysunku na Wydziale Architektury w Szczecinie obejmuje 3 zadania rysunkowe.

Rysunki na egzaminie powinny być wykonane : ołówkiem, czarną kredką lub tuszem przy czym technik nie można mieszać, nie można również używać przedstawień barwnych.

Na egzamin należy zabrać ze sobą :

 • linijka długości 30 cm,
 • trójkąt (ekierka),
 • ołówek średniej twardości (HB), może być ołówek automatyczny o grubości rysika: 0,5; 0,7; 0,9,
 • ołówki miękkie (B-4B),
 • gumka do ścierania,
 • czarna kredka, pióro względnie pędzel i czarny tusz (jeśli kandydat nie będzie posługiwał się ołówkiem lub jeśli zadania będzie chciał  wykonać różnymi technikami).

W latach 2020-2022 egzamin był organizowany w formie zdalnej w postaci 3 rysunków na kartce A4. Skany prac należało wgrać do systemu w określonym terminie według wskazówek przekazanych przez organizatorów egzaminu.